LTS. Bài thơ của Cha Phạm Châu Diên sáng tác.  Ngài đọc cho học trò viết sau đó ký tên dưới bài thơ cho mỗi học trò

Có phải hôm nay lớp cuối cùng
Làm sao lòng trí thấy mông lung
Nhớ ngày khai giảng đầy vui vẻ
Mà đến hôm nay xiết ngại ngùng
Bình giảng ngâm nga thơ với phú
Luận bàn phải trái thủy cùng chung
Năm dầu đã dứt tình không dứt
Mặt biển Qui Nhơn bát ngát trùng

buoihoccuoicung

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.